Spoločnosť AXENTA sa ako hlavý partner zúčastnila technologickej konferencie Clustra Kybernetickej Bezpečnosti.

Viac info

Kontakty

Fakturačná adresa
sídlo firmy

AXENTA s.r.o.
Mlynská 898/12
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika
IČO: 51142708
DIČ: 2120600878
IČ DPH: SK2120600878
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č.68671/L
SWIFT: CEKOSKBX
Číslo účtu : 4025091867/7500
IBAN: SK81 7500 0000 0040 2509 1867

Obchodní kancelář
Slovenská republika

AXENTA s.r.o.
Školská 10, (budova Telinku)
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika
E-mail: info@axenta.cz

Obchodní kancelář
Česká Republika

AXENTA a.s.
Jundrovská 31, (Budova Unis Computers)
624 00 Brno
Česká Republika, Evropa
Tel.: +420 544 528 554
E-mail: info@axenta.czJán Lichvár

Konateľ
GSM: +421 907 136 800
E-mail: lichvar@axenta.cz

Peter Jankovský

Technický riaditeľ, Konateľ
GSM: +420 724 952 661
GSM: +421 907 283 509
E-mail: jankovsky@axenta.cz

Peter Štubňa

Manager rozvoja a obchodu
GSM: +421 918 631 570
E-mail: stubna@axenta.cz