Spoločnosť AXENTA sa ako hlavý partner zúčastnila technologickej konferencie Clustra Kybernetickej Bezpečnosti.

Viac info

O nás

MISIA A VÍZIA SPOLOČNOSTI AXENTA S.R.O.

Misia: Robíme veci inak – ponúkame naším zákazníkom riešenia na ich pálčivé problémy a na vzniknuté situácie.
Motto: Lepšia štipka prevencie ako vrece nápravných opatrení!
Vize: Chceme zmeniť pohľad zákazníkov na IT – chceme, aby im naše funkčné riešenie šetrilo čas, náklady a nervy!

O společnosti AXENTA S.R.O.

Spoločnosť AXENTA s.r.o. bola založená v septembri 2017 a je dcérinou společnosťou AXENTA a.s.

AXENTA a.s. je spoločnosť založená na vedomostiach a skúsenostiach, ktoré sme získali pri realizáciách ICT projektov alebo pri vyšetrovaní závažných technologických havárií informačných systémov. Odtiaľto vychádza firemná filozofia spoločnosti zameraná na prezieravosť (opatrnosť v konaní v očakávaní príchodu negatívnych javov), a teda zameranie na riešenie integrácie lokálnych bezpečnostných systémov do väčších celkov. Spájame ochranu serverov s perimetrovými zariadeniami v rámci jedného miesta, takže zákazník má prehľad o bezpečnostnej situácii v reálnom čase. Následne je možné pridávať integráciu s autentizačnými a autorizačnými systémami, bezpečnosť koncových staníc alebo zlepšovať podporu procesu Incident Response.

Zakladatelia spoločnosti AXENTA vzišli z prostredia bezpečnosti informačných technológií, v ktorom získali dlhoročné profesné aj životné skúsenosti.

Využite naše vedomosti, šetríte tým svoj čas a finančné prostriedky a investujete do najlepšieho riešenia, prevereného časom.

O lidech

Peter Jankovský

Absolvent Technickej univerzity v Košiciach. Od pôsobenia v spoločnosti GiTy, a.s. sa technicky a architektúrne špecializuje na systémy SIEM a SOC. V rámci niekoľkoročnej práce v pozícii Bezpečnostného riaditeľa PPF Banky sa manažérsky zameriaval na zabezpečenie systémov a procesov spojených s monetizačnými vplyvmi. Má skúsenosti s auditmi ČNB, projektovým riadením nápravných opatrení, s best-practice bankových noriem a nariadení ČNB, s prostredím bankových systémov a aplikácií vo väzbe na firemné procesy finančných subjektov.

Uvedené skúsenosti uplatňuje v AXENTE ako architekt riešení bezpečnostného monitoringu, s hlbokými znalosťami implementácie a dlhodobej prevádzky SIEM. Je jediným držiteľom najvyššej certifikácie Architekt SIEM spoločnosti Trustwave v rámci regiónu Európy. Ovláda však podstatne širšiu paletu nástrojov pre bezpečnostný monitoring (SIEM, UBA, NBA), určených pre stavbu komplexných riešení (AlienVault, ArcSight, McAfee, SPLUNK, QRadar).

V AXENTE pôsobí od roku 2010, je členom predstavenstva a technickým riaditeľom. Má na starosti realizáciu projektov, prevádzku služieb AXENTY, zabezpečenie podpory zákazníkov a v neposlednom rade aj AXENTA CyberSOC.

Lukáš Přibyl

Absolvent SPŠ Elektrotechnickej a Strojníckej fakulty VUT. Pred nástupom do Jadrovej elektrárne Dukovany pôsobil v niekoľkých spoločnostiach v pozíciách obchodného manažéra. V Jadrovej elektrárni začínal na pozícii špecialistu prípravy investícií. Následne prestúpil na centrálu ČEZ Praha na pozíciu Bezpečnostný špecialista na ICT systémy Skupiny ČEZ, kde pôsobil viac ako 3 roky. Potom prijal ponuku ČEZ, Divízia investícií so zameraním na dostavbu elektrární Prunéřov, Tušimice, Jaslovské Bohunice so špecializáciou na energo systémy, elektro infraštruktúru, MaR a SCADA.

Vyniká značnými organizačnými schopnosťami, obchodnými skúsenosťami a sociálnou empatiou. V rámci svojej praxe získal skúsenosti s riadením projektov a investičnou prípravou veľkých projektov ako v oblasti bezpečnosti ICT (nad 10 mil. Kč), tak aj v oblasti stavieb a technologických realizácií (nad 100 mil. Kč) so zameraním na strojnú, elektro, MaR a ICT oblasť (SCADA). V ČEZ naďalej pôsobí ako výhradný lektor podnikového vzdelávania pre predmety Elektro energetika a Management energetiky.

V AXENTE pôsobí od jej založenia v pozícii generálneho riaditeľa, a zároveň je aj predsedom predstavenstva.

Peter Štubňa

Absolvent Strojársko-eletrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity a Swinburne University of Technology v Melbourne. Pôsobil viac ako 10 rokov v spoločnosti GiTy na pozíciách technického riaditeľa, riaditeľa divízie WAN a riaditeľa produktového marketingu. Po odchode zo spoločnosti GiTy pracoval až do roku 2011 ako obchodný riaditeľ pre bezpečnostné riešenia v D-ICZ, dcérskej spoločnosti ICZ v Bratislave.

Má rozsiahle praktické skúsenosti so zavádzaním nových produktov a služieb, s prípravou a implementáciou projektov v oblasti bezpečnosti ICT, s poskytovaním telekomunikačných riešení a služieb v prostredí veľkých podnikov a štátnej správy a z riadenia obchodných vzťahov.

V AXENTE pôsobí od roku 2012 vo funkcii Business Development Managera. Zabezpečuje komunikáciu s významnými zákazníkmi na Slovensku i v zahraničí. AXENTA zároveň využíva jeho bohaté skúsenosti pri realizácii a riadení projektov pre veľkých zákazníkov.

Ján Lichvár

Absolvent Technickej univerzity v Košiciach v odbore manažment riadenia kvality v priemyselných podnikoch. Profesnú kariéru začal pôsobením v spoločnosti ASBIS SK spol. s r.o. ako produktový a key account manažér, kde pôsobil 9 rokov. Následne jeho kroky viedli z systémovému integrátorovi spoločnosti GAMO a.s. kde pôsobil na pozícii obchodného riaditeľa a člena predstavenstva.

Dlhoročným pôsobením v oblasti obchodu a komunikácie so zákazníkmi má významné skúsenosti s riadením obchodného tímu a zisťovaním potrieb zákazníkov v oblasti ICT.

V AXENTE pôsobí od roku 2017 na pozícii Business Development Managera, ktorého cieľom je prinášať nové projekty a nachádzať uplatnenie odborných schopností zamestnancov AXENTy. Od októbra 2017 je spolumajiteľom a konateľom dcérskej spoločnosti AXENTA s.r.o., ktorá zastrešuje obchodné aktivity, komunikáciu so zákazníkmi a partnermi v Slovenskej republike.