Spoločnosť AXENTA sa ako hlavý partner zúčastnila technologickej konferencie Clustra Kybernetickej Bezpečnosti.

Viac info

Bezpečnosť


Procesy

Monitoring

 • GDPR

  Sme schopní vykonať všetky potrebné kroky, spojené s auditom súčasného stavu, s porovnaním s požiadavkami GDPR, návrhom opatrení, zmien a definovaním nových procesov na splnenie požiadaviek nového európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov.

 • ANALÝZY RIZIK, PROCESŮ A INFORMACÍ

  Poskytujeme konzultačné služby, v ktorých máme dlhodobé know-how. V oblasti analýzy realizujeme analýzy rizík, procesov, bezpečnosti informácií a ICT,… Ďalej zavádzame firemné ICT procesy podľa ISTIL.

 • KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ

  Zavedenie procesu riadenia bezpečnosti informácií podľa hodnoty informačných aktív spoločnosti. Služba sa zameriava na analýzu informačnej a dátovej základne zákazníka a vzťahov informácií k interným procesom.

 • Inciedent response

  Problem & Incident Response as Service (PIRaS) je služba, ktorá umožňuje zákazníkom detekovať, identifikovať a lokalizovať problémy alebo incidenty v prostredí informačného systému a kontaktovať zákazníkom poverené osoby.

 • ŠKOLENIA

  Zaistenie individuálneho vzdelávacieho programu so zameraním na korektné správanie v informačnom systéme, efektívnu prácu s kolaboratívnymi aplikáciami (mail, kalendár, schôdzky, úlohy, adresárová štruktúra, súborový systém) a základné bezpečnostné aspekty pri práci v informačnom systéme zákazníka.

 • SOC (Security Operation Centre)

  Komplexné riešenie SOC zabezpečuje detekciu a naštartovanie procesov riadenia bezpečnostných incidentov v danej IT infraštruktúre.

 • NETWORK BEHAVIOUR ANOMALY (NBA)

  Unikátna technológia sieťovej behaviorálnej analýzy (Network Behavior Analysis), vďaka ktorej je možné identifikovať hrozby, ktoré prekonali zabezpečenie na perimetri, alebo boli zavlečené do siete iným spôsobom.

 • LOG MANAGEMENT & SIEM

  Implementácia prevádzkového a bezpečnostného dohľadu vrátane log managementu. Pri prevádzkových dohľadoch a Log Managemente sú naše činnosti rozložené do niekoľkých častí a je možné ich poskytnúť nielen ako riešenie, ale tiež ako službu (SaaS).

 • User Behavioral Analytics (UBA)

  Blindspotter je IT bezpečnostný nástroj novej generácie, ktorý analyzuje všetky užívateľské aktivity, vrátane škodlivých udalostí, vyskytujúcich sa naprieč všetkými IT systémami.

 • RIADENIE PRÍSTUPU PRIVILEGOVANÝCH UŽÍVATEĽOV (PIM/PAM)

  Autorizácia, autentizácia a audit pri administrátorských protokoloch. Transparentné riešenie pre monitoring a riadenie prístupu všetkých aktivít administrátorov, aplikačných správcov, užívateľov outsourcingových partnerov, externých klientov, atď.