Spoločnosť AXENTA sa ako hlavý partner zúčastnila technologickej konferencie Clustra Kybernetickej Bezpečnosti.

Viac info

Referencie

 

Financial

Utility

Public c Commercial

 • Allianz Pojišťovna, a. s.

  Implementácia Log Management systému Syslog-NG PE
  Rozšírenie na plný Log Management systém - SSB
  Servis a rozvoj bezpečnostného dohľadového systému SIEM

   

 • Komerční banka, a.s.

  Servis a rozvoj bezpečnostného dohľadového systému SIEM
  Implementácia Log Management systému Syslog-NG PE

   

 • PPF banka, a.s.

  Prevádzkový monitoring NAGIOS
  Implementácia a servis Log Management systému - Syslog Store Box SSB
  Rozvoj bezpečnostného dohľadu - SIEM
  Ochrana webového portálu – Web Application Firewall
  Auditný systém pre privilegovaných užívateľov – Shell Control Box

   

 • Státní tiskárna cenin, s.p.

  Konzultácie v oblasti sekundárnej stavebnej technológie, ICT technológie, zostavenie produktového portfólia nového dátového centra. Tento projekt bol subdodávkou pre spoločnosť Fubar, a.s.

   

   

 • ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.

  Analýza rizík a Kategorizácia informácií

   

   

 • ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ POJIŠŤOVNA

  Implementácia a servis Log Management systému - Syslog Store Box SSB

   

 • ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

  Analýza stavu ICT
  Implementácia PAM systemu Shell Control Box

   

 • MONETA Money Bank, a. s.

  Servis Log Management systému Syslog-NG PE

   

 • DanubePay, a.s.

  Zajištění re-auditu PCI DSS
  Implementácia Log Management systému Syslog-NG PE

   

 • DISIG, A.S.

  Implementácia Log Management systému Syslog-NG PE

   

 • ČEZ ICT Services, a.s.

  Vulnerabilty Management
  Rozvoj bezpečnostného dohľadu - SIEM
  Bezpečnostný Forenzný sklad a alog Management
  Implementácia nástroja pre podporu forenznej analýzy

   

 • ČEPS a.s.

  Bezpečnostný audit SCADA

  Rámcová zmluva na bezpečnostné konzultácie
  Audit bezpečnostných perimetrov SCADA
  Ochrana webového portálu – Web Application Firewall
  Konzultačné služby v oblasti Quality Assurance pri implementácii bezpečnostného dohľadu SIEM
 • Řízení letového provozu

  Servis a rozvoj bezpečnostného dohľadového systému SIEM

   

 • ORANGE, a.s.

  Auditný systém pre privilegovaných užívateľov – Shell Control Box
  Instalace bezpečnostného dohľadového systému SIEM

   

 • SAKO BRNO, A.S.

  Komplexná analýza infraštruktúry a bezpečnosti procesov v Sako Brno
  Realizácia nápravných opatrení – zvýšenie bezpečnosti IT
  Prevádzkový monitoring NAGIOS

   

 • T-Mobile Czech Republic a.s.

  Implementácia bezpečnostného dohľadového centra (SIEM ArcSight + Flowmon)

   

 • Čepro, a.s.

  Implementácia a servis Log Management systému - Syslog Store Box (SSB)
  Servis a rozvoj bezpečnostného dohľadového systému SIEM
 • T-Systems Slovakia s.r.o.

  Auditní systém pro privilegované uživatele – Shell Control Box

   

   

 • O2 Czech Republic a.s.

  Implementácia SEC – Security Expert Centra (SOC)
  Servis a rozvoj bezpečnostného dohľadového systému SIEM
  Implementácia a servis Log Management systému - Syslog Store Box (SSB)

   

 • Teplárny Brno, a.s.

  Implementácia bezpečnostného riešenia VPN prístupov pomocou technológie Secure Envoy.

   

 • Ministerstvo Dopravy

  Podpora služby SOC pro O2 Czech Republic

   

 • Ministerstvo Obrany ČR

  Servis a rozvoj bezpečnostného dohľadového systému SIEM

   

   

 • Ministerstvo pro místní rozvoj

  Zajištění služby bezpečnostného dohledu(QRADAR)

   

 • Ozbrojené sily SR

  Auditný systém pre privilegovaných užívateľov – Shell Control Box

   

 • Jihomoravský kraj

  Analýza kybernetického prostoru

  Výstavba monitorovacího bezpečnostního centra KOC (SOC)

   

 • MČ Praha 8 

  Provozní monitoring NAGIOS

  Implementácia a servis Log Management systému - Syslog Store Box (SSB)

   

 • GOODDATA

  Auditní systém pro privilegované uživatele - Shell Control Box

   

 • Novartis s.r.o.

  Implementácia Log Management systému Syslog-NG PE

   

 • Slovnaft, a.s.

  Analýza náhrady existujúceho SIEM za iný